Toby

Apr 30, 2007

<ul>
<li>Toby</li>
<li>Toby</li>
</ul>
Gentle little man: 
  • Toby
  • Toby
Breed: Fox Terrier
Size: Small
Sex: Male
Age: approx 12-14 months
Rescued: 30 April 2007
Adopted: 30 April 2007

Kokoda (Koda)

Apr 27, 2007

<ul>
<li>Kokoda (Koda)</li>
<li>Kokoda (Koda)</li>
</ul>
Beautifully Friendly Boy: 
  • Kokoda (Koda)
  • Kokoda (Koda)
Breed: Staffy X
Size: Medium
Sex: Male
Age: 18 months approx
Rescued: 27 April 2007
Adopted: 30 April 2007

Molly

Apr 19, 2007

<ul>
<li>Molly</li>
<li>Molly</li>
</ul>
Loyal and intelligent: 
  • Molly
  • Molly
Breed: German Shepherd X
Size: Large
Sex: Female
Age: approx 2 years
Rescued: 19 April 2007
Adopted: 23 April 2007

Apache

Apr 17, 2007

<ul>
<li>Apache</li>
<li>Apache</li>
</ul>
Hooray for everything!: 
  • Apache
  • Apache
Breed: Jack Russell Terrier
Size: Small
Sex: Male
Age: 11 Months (DOB 19/5/06)
Rescued: 17 April 2007
Adopted: 29 April 2007

Patch

Apr 17, 2007

<ul>
<li>Patch</li>
<li>Patch</li>
</ul>
Super pup: 
  • Patch
  • Patch
Breed: Jack Russell Terrier
Size: Small
Sex: Male
Age: 6 months
Rescued: 17 April 2007
Adopted: 25 April 2007